''Just be in the moment''


Werkwijze
Welke sterke persoonskenmerken heb jij van nature waar je niets voor hoeft te doen?
Bij mijn coaching ga ik altijd uit van jouw innerlijke kracht. Welke sterke persoonskenmerken heb jij van nature, waar je niets voor hoeft te doen? En hoe kun je die vergroten, zodat je kunt groeien en stappen kunt zetten in je persoonlijke ontwikkeling? 
Door middel van vragen krijg je inzicht in belemmerende overtuigingen. Samen gaan we deze overtuigingen onderzoeken: zijn ze nog wel nodig, helpen ze je om je doel(en) te bereiken en hoe kun je deze gedachten omzetten in gedachten die realistischer zijn? Dit doen we om ervoor te zorgen dat jouw overtuigingen je gedrag minder beïnvloeden. Door de inzichten die je krijgt wordt je zelfbewustzijn groter en hiermee ook je zelfvertrouwen. Mijn streven is om je te laten worden wie je eigenlijk al bent en je daarin te laten ontspannen. Dit houdt in dat je leert om jezelf te aanvaarden en in contact komt met hetgeen op dit moment in het hier en nu aanwezig is. Dit kunnen we onder andere bereiken door middel van meditatie-oefeningen, waarbij je letterlijk gaat voelen wat er in je lichaam aanwezig is. Ontsnappen aan het ‘hier en nu’ lijkt soms aantrekkelijk. Wanneer dit lukt, voelen we ons op korte termijn beter, maar uiteindelijk zal dit zorgen voor lichamelijke en/of emotionele klachten. Vanuit ‘je ware ik’ kun je groeien en je verder ontwikkelen.

Ik werk voor een groot deel intuïtief. Door mijn fijngevoeligheid en mijn sterke intuïtie voel ik goed aan wat jij nodig hebt. Regelmatig vraag ik bij je of mijn gevoel klopt. Verder werk ik gestructureerd en doelgericht. In het eerste gesprek leren we elkaar wat beter kennen en gaan we jouw leervraag vaststellen. Aan het einde van het eerste gesprek of bij aanvang van het tweede gesprek stellen we een of meerdere doelen vast die je bereikt wilt hebben aan het einde van het coachtraject. We formuleren deze doelen zo concreet mogelijk, zodat we er ook zo gericht mogelijk aan kunnen werken. We werken naar deze doelen toe door het uitvoeren van concrete acties. Dit zijn meestal oefeningen voor thuis of op het werk. Deze evalueren we bij het eerstvolgende gesprek.
© 2018. PuurEefje. All rights reserved.